Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Gwarancja w formie elektronicznej do papierowej oferty

Gwarancja wystawiona w formie elektronicznej jest już typowym sposobem zabezpieczeń roszczeń wadialnych w przetargach opartych o prawo zamówień publicznych. Zaletą tej formy zabezpieczenia jest to, że można je wysłać mailem natychmiast po wystawieniu i podpisaniu.

Jeśli jednak ofertę składa się w oparciu o wewnętrzne przepisy organizatora przetargu (konkursu), formie papierowej, a organizator oczekuje załączenia do niej oryginalnej wersji gwarancji, to niekiedy wystawia się wówczas gwarancję w formie „papierowej” – ze standardowym podpisem. Do klienta wysyłamy taki dokument kurierem.

Co jednak, jeśli nie mamy czasu na dostarczenie papierowej formy gwarancji, ponieważ termin składania ofert jest zbyt bliski?

Przed takim pytaniem został postawiony jeden z naszych klientów. Początkowo myślał o dołączeniu kserokopii gwarancji, „potwierdzonej za zgodność z oryginałem”. Nie jest to jednak dobry pomysł, ponieważ nawet dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem nie jest oryginałem. I nawet oczekując dobrej woli zamawiającego (że nie odrzuci takiej oferty z uwagi na niewniesienie wadium), pobłażliwości takiej nie możemy oczekiwać od innych oferentów.

Zaproponowałem, aby gwarancja została dostarczona w formie oryginału, ale nie papierowego, tylko nagranego pliku z elektronicznym podpisem kwalifikowanym na płycie CD. Dokument taki niewątpliwie jest oryginałem, a regulamin przetargu ogłoszony przez zamawiającego wymagał właśnie „oryginalnego dokumentu gwarancji”, a nie „papierowego dokumentu”.

Dla pełnego bezpieczeństwa, telefonicznie uzgodniliśmy z zamawiającym, że rzeczywiście uzna taką formę gwarancji, choć klient byłby skłonny złożyć ofertę nawet w przypadku nieuzyskania odpowiedzi.

Wniesione w ten sposób wadium zostało uznane.

Wadium w uproszczonej procedurze – już do 100 000 zł

Kilka lat temu Warta weszła na rynek gwarancji ubezpieczeniowych z ciekawym produktem - agenci mają możliwość wystawiania gwarancji wadialnych bez formalności, które zwykle towarzyszą wystawianym gwarancjom u innych ubezpieczycieli. Dla ciebie, jako … [Czytaj dalej...]

Gwarancje ubezpieczeniowe w czasach koronawirusa

Stan pandemii dotknął wszystkie firmy i wszystkie branże. Chciałbym podzielić się z klientami i czytelnikami moimi pierwszymi spostrzeżeniami na ten temat w kontekście rynku gwarancji ubezpieczeniowych. Kontakt zdalny Jest to akurat temat, … [Czytaj dalej...]

Jak uzyskać wadium z podpisem elektronicznym?

Ten typ wadiów stał się w tym roku bardzo popularny. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, że do sporej części przetargów przepisy zobowiązują oferentów do składania dokumentów, w tym i wadium, w formie elektronicznej. Oczywiście wszyscy … [Czytaj dalej...]

Uproszczona procedura w przypadku wadiów do 100 000 zł – natychmiastowa możliwość wystawiania gwarancji

Firmy zainteresowane gwarancjami wadialnymi mogą je otrzymać w ramach bardzo prostej procedury. Ile trwa decyzja dotycząca udzielenia gwarancji? Po zebraniu niżej opisanych danych ubezpieczyciel podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany w ciągu … [Czytaj dalej...]

Nowy produkt PZU – gwarancja dla firm paliwowych

Gwarancja koncesyjna paliwowa stanowi zabezpieczenie majątkowe należności związanych z wykonywaniem przez firmę działalności gospodarczej z tytułu opłat, kar oraz opłaty zapasowej, o której mowa w odpowiednich przepisach, doskonale znanych firmom z … [Czytaj dalej...]

Zbyt długa gwarancja to czyn nieuczciwej konkurencji?

Od jakiegoś czasu cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty. Wielu zamawiających jako drugi składnik oceny wybiera długość gwarancji. Czasem jednak widać, że przy konstruowaniu przetargu zabrakło zwykłego pomyślunku. Tak było w przetargu … [Czytaj dalej...]

Coraz łatwiej o gwarancje na 7 lat

Konkurencja w przetargach opiera się nie tylko na cenie, ale i na okresie gwarancji na wady i usterki. Dotychczas maksymalny okres gwarancji u większości ubezpieczycieli wynosił 5 lat. Daje się jednak zauważyć, że niektórzy ubezpieczyciele zaczęli … [Czytaj dalej...]

Zarządzający firmą odpowiadają za swoje działania majątkiem osobistym – czyli o tym, że więcej wolności oznacza więcej odpowiedzialności

Co to znaczy być prezesem? Statystyczny Polak-pracownik powie, że bycie prezesem oznacza władzę i duże zarobki. Często utyskuje się na kadrę menedżerską przez pryzmat jej rzekomo wysokich wynagrodzeń i rzekomo małej roli w rzeczywistym wytwarzaniu … [Czytaj dalej...]

Czy można dołączyć do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej?

Wielu klientów chwali nas za szybkie działania, są jednak momenty, kiedy mimo szczerych chęci nie możemy spełnić oczekiwań klienta. Panie Lechu, proszę mi dać dziś skan gwarancji wadialnej, dołączymy do oferty w przetargu, a potem nam pan wyśle … [Czytaj dalej...]

PZU wraca do budowlanki

Mail z dzisiejszej skrzynki: Witam Państwa, Pragnę poinformować, że PZU SA odblokowało gwarancje finansowe dla firm budowlanych – w najbliższym czasie zostaną przekazane Państwu niezbędne informacje. To dobrze. Ciekawe tylko, czy firmy … [Czytaj dalej...]

Termin końcowy obowiązywania wadium a art. 115 kodeksu cywilnego (czyli jak dokładnie liczymy dni związania ofertą)

Klient poprosił mnie właśnie o wadium (o gwarancję przetargową), w którym 30-dniowy termin związania ofertą mija 3 maja. Ponieważ jest to święto, a 4 maja to z kolei niedziela, klient zawnioskował o końcowy termin gwarancji na 5 maja w … [Czytaj dalej...]

Znikajace kaucje – czyli czemu czasem lepiej dać zabezpieczenie w gwarancji

Przed czym może chronić dawanie gwarancji ubezpieczeniowych zamiast kaucji w gotówce? Okazuje się, że nieraz przed utratą wpłaconej kaucji. Pewien 47-latek obmyślił i zastosował w życiu sprytne oszustwo - ogłaszał przetargi na dostawę urządzeń o … [Czytaj dalej...]

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wykonania kontraktu

Weksel in blanco może być zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, albo usunięcia wad i usterek. Do zastosowania takiego zabezpieczenia wymagana jest jednak zgoda obu stron transakcji, czyli wykonawcy oraz zamawiającego-beneficjenta. Istnieje … [Czytaj dalej...]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Dwa lata temu szukałem dla siebie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Znalazłem. Tak tanie, że nawet nie opłaca mi się go sprzedawać : -) Ale jeśli potrzebujesz takiej ochrony dla siebie i swojej rodziny - zapraszam tutaj po … [Czytaj dalej...]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie OC firmy, obok gwarancji ubezpieczeniowych, jest jednym z potrzebniejszych ubezpieczeń dla przedsiębiorstwa często startującego w przetargach. Posiadanie takiej polisy nierzadko jest obowiązkowym warunkiem stawianym przez … [Czytaj dalej...]

Ubezpieczenie minimalnej zdolności finansowej do licencji transportowej – promocyjne stawki składek do końca 2012r.

Uprzejmie informuję, że do końca 2012r. obowiązuje promocyjna wysokość składek ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego. Składka polisy rocznej za pierwszy pojazd wynosi 492,92zł. … [Czytaj dalej...]

Gwarancje zapłaty czynszu – czy już są?

Gwarancje czynszowe są dla mnie, od 2010r., od kiedy pracuje przy gwarancjach ubezpieczeniowych, jak bajka o żelaznym wilku. Do tej pory żadnej nie sprzedałem, ponieważ żaden z pytanych o to ubezpieczycieli takich gwarancji nie wydawał. Coś się … [Czytaj dalej...]

Kryzys w branży budowlanej – czy PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji?

We czwartek byłem "na plotkach" u jednego z ubezpieczycieli. Rozmawialiśmy między innymi o sytuacji w branży budowlanej. Dużo bankructw, dużo nieporealizowanych umów. Chyba będzie dużo wypłat z gwarancji. Podobno PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji … [Czytaj dalej...]

Gwarancje turystyczne – TU EUROPA wypłaci ponad 25 milionów złotych

Jak donosi Puls Biznesu, wyjątkowy pech spotkał ubezpieczyciela TU EUROPA. Z tytułu bankructwa biura podróży Sky Club, ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić 25 milionów złotych, bankructwo Alba Tour kosztowało ich już znacznie mniej - niewiele ponad … [Czytaj dalej...]

Nowy produkt: ubezpieczenie do licencji transportowej

O ten produkt w ostatnich miesiącach pytało nas wiele firm transportowych: Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych … [Czytaj dalej...]

Nowy produkt PZU – „gwarancja ubezpieczeniowa e-myto”

Gwarancja zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przysługujące z tytułu pobierania opłat elektronicznych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury … [Czytaj dalej...]

Polisa OC firmy powinna być opłacona w całości

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, przedsiębiorca, od którego w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga się opłaconej polisy OC, powinien mieć opłaconą polisę na cały jej okres; niedopuszczalne jest opłacanie jej w ratach, jeśli wszystkie raty … [Czytaj dalej...]

Czy nowy podmiot może otrzymać „gwarancję turystyczną”?

Jeśli dopiero planujesz założyć działające na takim rynku przedsiębiorstwo, musisz wiedzieć, że od samego początku będziesz potrzebował gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. W przeciwieństwie do praktyki gwarancji przetargowych, … [Czytaj dalej...]

Beneficjent nie zwróci kaucji, bo nie ma pieniędzy

Ku przestrodze - jako argument za stosowaniem gwarancji ubezpieczeniowych w zamiast dawania kontrahentom "żywej gotówki". … [Czytaj dalej...]

W gwarancji można skorygować pomyłkę pisarską

Stan faktyczny: Oferent złożył gwarancję bankową wadialną, wystawioną 19 października 2010r wraz z aneksem wystawionym po 10 dniach. Aneksem Bank chciał przedłużyć termin obowiązywania gwarancji do 19 stycznia 2011r., omyłkowo wpisana została data … [Czytaj dalej...]

Czy trzeba do gwarancji dołączać pełnomocnictwa do jej podpisania w imieniu zakładu ubezpieczeń?

Nie zdarza się raczej, aby dokument gwarancji ubezpieczeniowej był podpisywany w imieniu Zakładu Ubezpieczeń bezpośrednio przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań - wg Krajowego Rejestru Sądowego. W praktyce gwarancja jest podpisywana przez … [Czytaj dalej...]

Co to jest (i co zawiera) opinia bankowa

Opinia bankowa to jeden z dokumentów, który jest pomocny (a nieraz niezbędny) do uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej. Ponieważ sporo naszych klientów, nawet po konsultacji ze swoim opiekunem bankowym, pyta się nas, co powinno się znaleźć w takim … [Czytaj dalej...]

Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy w języku obcym

Czy (i na jakich zasadach) zakład ubezpieczeń może wydać gwarancję należytego wykonania do umowy sporządzonej w języku obcym? - przed takim zadaniem postawił nas nasz klient. Oto czego dowiedziałem się na ten temat: … [Czytaj dalej...]

Czy warto wiązać się z ubezpieczycielem umową stałą?

Klienci chcący otrzymać gwarancję ubezpieczeniową, mogą wybrać jednorazową współpracę z ubezpieczycielem, lub mogą podpisać tak zwaną umowę generalną. Umowa generalna polega na tym, iż ubezpieczyciel z góry przyznaje określony limit, a klient może … [Czytaj dalej...]

Czy opłaca się korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

Jeśli mamy do czynienia z firmą, która nie posiada wolnej gotówki, a chce uczestniczyć w przetargach, stosowanie przez nią gwarancji ubezpieczeniowych (lub bankowych) wydaje się nieuniknione. Sama cena gwarancji ma wówczas drugorzędne … [Czytaj dalej...]

Gwarancja ubezpieczeniowa dla nowej firmy

Zadzwonił do mnie niedawno telemarketer z ofertą bazy danych firm. Zachwalał swój produkt, mówiąc, że w bazie są i będą dostępne dane nowo założonych firm. W domyśle: firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, i z pewnością … [Czytaj dalej...]

Gwarancja celna przydatna dla przedsiębiorców – importerów

Jeśli prowadzisz obrót towarowy z zagranicą, możesz mieć obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego spłaty należności celnych i podatkowych. Jednym z produktów będących takim zabezpieczeniem jest gwarancja celna. Zabezpiecza ona zapłatę … [Czytaj dalej...]

W konsorcjum każdy może wnieść wadium za każdego (zazwyczaj)

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w gwarancji ubezpieczeniowej (jak również bankowej) wskazany być może tylko jeden z członków konsorcjum; jest to wówczas wystarczające zabezpieczenie … [Czytaj dalej...]

Gwarancja bez podpisu też jest ważna, ale oczywiście lepiej nie dopuszczać do takich sytuacji

Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, w wyroku z 1 kwietnia 2011r. (KIO 609/11) złożenie gwarancji ubezpieczeniowej bez odpowiedniego podpisu nie daje podstaw do wykluczenia przedsiębiorcy z przetargu, jeśli zamawiający potwierdzi, że ubezpieczenie to … [Czytaj dalej...]

Żądanie potwierdzenia podpisów i tożsamości przez bank – czy jest to uzasadniony warunek wypłaty z gwarancji?

Żądanie wypłaty powinno być dostarczone pod rygorem nieważności do (...) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań … [Czytaj dalej...]

Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm turystycznych – nowe wzory umów

Jak podaje Krzysztof Wilk w swoim blogu Prawo i Turystyka Ministerstwo Sportu i Turystyki udostępniło wzory formularzy: - umowy gwarancji bankowej, - umowy gwarancji ubezpieczeniowej, - umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z … [Czytaj dalej...]