Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Zarządzający firmą odpowiadają za swoje działania majątkiem osobistym – czyli o tym, że więcej wolności oznacza więcej odpowiedzialności

Co to znaczy być prezesem?

Statystyczny Polak-pracownik powie, że bycie prezesem oznacza władzę i duże zarobki. Często utyskuje się na kadrę menedżerską przez pryzmat jej rzekomo wysokich wynagrodzeń i rzekomo małej roli w rzeczywistym wytwarzaniu zysku, który to zysk mieliby de facto wypracowywać szeregowi pracownicy.

Menedżerowie nie bez racji odpowiedzą, że nie istnieje jeszcze wśród ludzi struktura, która by skutecznie działała bez kierownictwa. To od managementu przedsiębiorstwa zależy w ogóle powodzenie firmy. Rolą zarządu jest rządzić. „Nieważne kto wykonuje, ważne kto podejmuje decyzje” – jak mawiał emerytowany już pułkownik z mojej rodziny.

Są to jednak tylko jedynie zewnętrzne znamiona funkcji kierowniczej w przedsiębiorstwie, zresztą nie zawsze występujące. Bardzo dobrze jest, gdy zarząd jest dobrze wynagradzany, jednakże wysokość wynagrodzenia zawsze jest jakąś pochodną wyników finansowych przedsiębiorstwa, gdy tymczasem zarządzać trzeba w każdej firmie, również tej biedniejszej. Decyzyjność często też jest iluzoryczna, w sytuacji gdy prezes jest jedynie wykonawcą decyzji podejmowanych na szczeblu właścicielskim.

Jedno jest jednak wspólne – zarówno w bogatych firmach, jak i tych dopiero na dorobku, u prezesów decyzyjnych, jak i tych podpisujących tylko decyzje innych. Jest tym ponoszenie odpowiedzialności przez kadrę mendedżerską. Pisząc kolokwialnie – dostawanie po tyłku jak coś pójdzie nie tak. I nie chodzi tylko o odpowiedzialność dyscyplinarną polegającą na utracie funkcji. Prezes odpowiada całym swoim majątkiem prywatnym, a często majątkiem swojej rodziny i swoich spadkobierców, za roszczenia finansowe, które może wysunąć wobec niego osoba trzecia, akcjonariusz, udziałowiec, kontrahent spółki, klient, pracownik spółki, czy nawet sama spółka lub inny członek zarządu.

Co to jest ubezpieczenie D&O?

Chroni od odpowiedzialności finansowej prezesa, menedżera, zarządzającego przedsiębiorstwem od wyżej opisanych roszczeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Dwa lata temu szukałem dla siebie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Znalazłem. Tak tanie, że nawet nie opłaca mi się go sprzedawać : -) Ale jeśli potrzebujesz takiej ochrony dla siebie i swojej rodziny – zapraszam tutaj po wyniki moich poszukiwań.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie OC firmy, obok gwarancji ubezpieczeniowych, jest jednym z potrzebniejszych ubezpieczeń dla przedsiębiorstwa często startującego w przetargach. Posiadanie takiej polisy nierzadko jest obowiązkowym warunkiem stawianym przez Zamawiającego.

Oczywiście dobre ubezpieczenie, to nie tylko „podkładka do przetargu”, ale i zapewnienie spokoju firmie przed roszczeniami innych podmiotów.

Wybór ubezpieczenia z odpowiednimi warunkami jest bardzo ważny, aby nie zdarzały się sytuacje (przykład „z życia”), kiedy firma informatyczna posiada ubezpieczenie, w którym wyłączone są na przykład szkody związane z instalacją systemów informatycznych, czy szkody spowodowane przez napisane przez ubezpieczonego programy komputerowe. Aby było zabawniej, wymagający tego ubezpieczenia kontrahent też zadowolił się samą polisą, nie wnikając, czy w razie wystąpienia charakterystycznej dla danego kontraktu szkody, w ogóle będzie miał szansę na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela.

Podmioty gospodarcze zainteresowane otrzymaniem oferty na ubezpieczenie ich odpowiedzialności cywilnej, mogą przesłać do nas zapytanie mailem po wypełnieniu formularza z podstawowymi danymi niezbędnymi do przedstawienia oferty. Dotyczy to zarówno firm, które chcą kupić takie ubezpieczenie po raz pierwszy, jak i podmiotów chcących przedłużyć obecnie posiadane ubezpieczenie na kolejny okres na konkurencyjnych warunkach.

Niedługo opiszę również polecane przeze mnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jakiś czas temu szukałem takiego ubezpieczenia dla siebie (dzieci, rower, pies…) i udało mi się znaleźć ciekawą (tzn. tanią i z szerokim zakresem ochrony) ofertę : -)

Nowy produkt: ubezpieczenie do licencji transportowej

O ten produkt w ostatnich miesiącach pytało nas wiele firm transportowych:

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego

.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych ubiegających się o wydanie zezwolenia lub licencji.

Podmioty zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: transport@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Co to jest (i co zawiera) opinia bankowa

Opinia bankowa to jeden z dokumentów, który jest pomocny (a nieraz niezbędny) do uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej. Ponieważ sporo naszych klientów, nawet po konsultacji ze swoim opiekunem bankowym, pyta się nas, co powinno się znaleźć w takim dokumencie, warto opisać tę sprawę dokładniej.

[Read more…]