Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Gwarancje ubezpieczeniowe w czasach koronawirusa

Stan pandemii dotknął wszystkie firmy i wszystkie branże. Chciałbym podzielić się z klientami i czytelnikami moimi pierwszymi spostrzeżeniami na ten temat w kontekście rynku gwarancji ubezpieczeniowych.

Kontakt zdalny

Jest to akurat temat, który w przypadku moich klientów został już rozwiązany od dawna. Zdecydowana większość polis gwarancji ubezpieczeniowych jest wystawiana zdalnie, i wysyłana pocztą elektroniczną (z elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w wersji tradycyjnej (papierowej) – kurierem. Zasadniczo, kontakt osobisty, jeśli jest konieczny, to wyłącznie w momencie podpisywania umowy o limit i ustanawiania zabezpieczeń. Pozostałe czynności (zbieranie dokumentów potrzebnych do przygotowania oferty lub do wystawienia gwarancji, oraz samo wystawianie gwarancji) nie wymagają osobistego kontaktu stron – wystarczy mail lub telefon.

Nowe treści gwarancji ubezpieczeniowych

Niektórzy ubezpieczyciele próbują włączać do treści gwarancji zapisy, że niewykonanie umowy z uwagi na skutki działania koronawirusa nie jest uzasadnieniem wypłaty z gwarancji. Ze zrozumiałych (nawet dla mnie) powodów, zapisy te są trudno akceptowalne przez beneficjentów, co powoduje poszukiwanie przez klientów nowych ofert na limity u ubezpieczycieli innych niż ci, z którymi dotychczas współpracowali.

Wyższe wymagania odnośnie standingu finansowego

Przy dokonywaniu oceny finansowej spółki są stosowane specjalne, dodatkowo zaostrzone oceny ryzyka. Może to uniemożliwić otrzymanie oferty od danego ubezpieczyciela, choć za kilka tygodni, lub za kilka miesięcy, jak sytuacja pandemiczna, uspokoi się, przedstawienie oferty będzie już możliwe na takich samych wynikach.

Kryzys w branżach

Wbrew pozorom, na razie pandemia nie uderza z pełną mocą w branże, w których stosuje się gwarancje ubezpieczeniowe. Najwięcej gwarancji wystawiam dla branży budowlanej – tutaj mimo wszystko prace trwają, budowy są realizowane, choć należy liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z dostępu do pracowników lub materiałów.

Podobnie niezagrożona (pomijając sam brak zleceń) może wydawać się branża projektowa.

Trochę gorzej może wyglądać branża ochrony i sprzątania. Z uwagi na zamknięcie wielu budynków i zakaz organizowania imprez (a nawet spotkań), firmy z tej branży może czekać utrata płynności finansowej, co może spowodować utrudnienie w realizacji nawet tych kontraktów, które jeszcze muszą być realizowane, a tym samym doprowadzać do żądania przez beneficjentów wypłat z gwarancji.

Mimo wszystko branże, które są obecnie najbardziej dotknięte – nawet nie tyle wirusem, co państwowymi ograniczeniami – to nie są te branże, które masowo korzystały z gwarancji ubezpieczeniowych (restauratorzy, fryzjerzy, firmy eventowe, firmy transportowe, usługi dla ludności itp.).

Dbaj o swoje wyniki i limity

Zawsze, ale w czasach kryzysu w szczególności, należy dbać o to, aby wyniki kwartalne firmy były odpowiednio dobre. Nie chodzi nawet o to, że musi być zysk (zwłaszcza, że nie musi, czasem brak zysku jest uzasadniony inwestycjami, zakupami itp.), tylko o to, aby wskaźniki finansowe były na odpowiednim poziomie. Odpowiednia wysokość majątku spółki, relacja zobowiązań do należności, wskaźnik płynności, rentowności itp. Oczywiście nie chodzi o fałszowanie wyników, ale warto porozmawiać z księgowym, co zrobić, jakich czynności dokonać, a jakich nie, aby w bilansie i rachunku wyników mogło być coś bardziej na plus, niż na minus.

Wielu klientów korzysta z jednego zakładu ubezpieczeń, choć zawsze jeśli jest taka możliwość, sugeruję posiadanie limitów co najmniej u dwóch, a nawet u większej liczby ubezpieczycieli. Ma to zaletę w „normalnych” czasach, ale również (może i: „zwłaszcza”) w czasie kryzysu, kiedy o gwarancje, które są przecież pewną formą szeroko rozumianego kredytu, może być trudniej.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszam do kontaktu

Jeśli interesuje Cię przygotowanie limitu na gwarancje ubezpieczeniowe, lub po prostu chcesz porozmawiać na inny dowolny temat ubezpieczeniowy – zapraszam do kontaktu: lech@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Nowy produkt PZU – gwarancja dla firm paliwowych

Gwarancja koncesyjna paliwowa stanowi zabezpieczenie majątkowe należności związanych z wykonywaniem przez firmę działalności gospodarczej z tytułu opłat, kar oraz opłaty zapasowej, o której mowa w odpowiednich przepisach, doskonale znanych firmom z branży 🙂

Beneficjentem gwarancji jest Naczelnik Urzędu Celnego, a wymagana obecnie suma gwarancji wynosi 10 milionów złotych.

Firma chcąca otrzymać gwarancję powinna spełnić następujące warunki:

– powinna działać przynajmniej od 3 lat
– obrót za ostatni roczny okres powinien być nie mniejszy niż 50 milionów złotych.

Zabezpieczeniem roszczeń regresowych ubezpieczyciela, oprócz weksla, będą również inne zabezpieczenia, uzgodnione indywidualnie.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w uzyskaniu takiej gwarancji, zapraszam do kontaktu na maila info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Zbyt długa gwarancja to czyn nieuczciwej konkurencji?

Od jakiegoś czasu cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty. Wielu zamawiających jako drugi składnik oceny wybiera długość gwarancji. Czasem jednak widać, że przy konstruowaniu przetargu zabrakło zwykłego pomyślunku.

Tak było w przetargu organizowanym przez Komendę Główną Policji na „powiększenie zasobów dyskowych”. 60 procent wagi oceny stanowiła cena, a 40 procent długość gwarancji. Prawie wszyscy oferenci przedstawili ceny na poziomie 9-18 milionów złotych, z gwarancją do 10 lat, a jeden oferent przedstawił ofertę na… 29 milionów złotych z gwarancją na… 30 lat. I wygrał.

Jak widać, popełniono ewidentny błąd w projektowaniu przetargu, polegający na tym, że zbyt dużą wagę przyłożono do oceny długości gwarancji. I nie chodzi o sam fakt udzielenia jej 40% istotności, tylko o fakt niezastosowania maksymalnej granicy długości gwarancji, powyżej której przedłużanie długości okresu gwarancji nie będzie już skutkować zwiększeniem oceny oferty. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sam charakter zamawianych dóbr, z uwagi na szybkie starzenie się technologii komputerowej, nie potrzebuje długiej gwarancji. Jak zaznaczono na dalszym etapie postępowania – już sam 3-letni okres gwarancji byłby wystarczający, nie mówiąc już o 5-letnim, czy 10-letnim.

Sprawa zawędrowała aż do Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie, w mojej ocenie, odbyła się rzecz dość częsta w polskim systemie sądownictwa – naprawianie błędów „post factum” i to zgodnie z zasadą „cygan zawinił, kowala powiesili”. Podchodząc rzetelnie do sprawy należałoby stwierdzić, że faktycznie przetarg został wadliwie ustawiony, premiowane były cechy oferty, które nie miały znaczenia dla zamawiającego, niepotrzebnie zwiększając konieczną do zapłaty cenę, może trzeba by poszukać winnego w Komendzie Głównej Policji, być może miało tu miejsce ustawienie warunków przetargu pod jednego z kontrahentów… Sąd jednak stwierdził, że oferowanie zbyt długiego, cokolwiek to znaczy, okresu gwarancji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie dobrych obyczajów kupieckich.

W mojej ocenie jest to odwracanie kota ogonem i zrzucanie winy za wadliwie przeprowadzony przetarg na przedsiębiorcę, który w ramach warunków tego przetargu starał się zmaksymalizować i swój przychód, i szansę wygranej. Warto jednak zapoznać się z tym orzeczeniem, aby wiedzieć „jaki mamy klimat” 😉

(Wpis inspirowany artykułem w Dzienniku Gazeta Prawna)

Coraz łatwiej o gwarancje na 7 lat

Konkurencja w przetargach opiera się nie tylko na cenie, ale i na okresie gwarancji na wady i usterki. Dotychczas maksymalny okres gwarancji u większości ubezpieczycieli wynosił 5 lat. Daje się jednak zauważyć, że niektórzy ubezpieczyciele zaczęli już dawać gwarancje na okresy 7-letnie.

Czasem moi klienci pytają się mnie o okresy jeszcze dłuższe, bo 10-letnie. Póki co jeszcze takich ofert na rynku nie ma 🙂 W takim przypadku należy:
1) zabezpieczyć kaucję na rękojmię w gotówce na okres 10 lat
2) zabezpieczyć rękojmię gwarancją na 5 lub 7 lat, po tym okresie zamieniając ją na gotówkę (za zgodą beneficjenta)
3) zabezpieczyć rękojmię gotówką na 3 lub 5 lat, po tym okresie zamieniając zabezpieczenie na gwarancję na okres 7 lub 5 lat (za zgodą beneficjenta).

Jeśli jednak potrzebujesz zabezpieczyć kontrakt 7-letnią gwarancją – zapraszam 🙂

Czy można dołączyć do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej?

Wielu klientów chwali nas za szybkie działania, są jednak momenty, kiedy mimo szczerych chęci nie możemy spełnić oczekiwań klienta.

Panie Lechu, proszę mi dać dziś skan gwarancji wadialnej, dołączymy do oferty w przetargu, a potem nam pan wyśle oryginał

Niestety tak się nie da. Gwarancja jest oświadczeniem wystawianym w formie pisemnej, póki co w wersji papierowej, a nie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a forma pisemna w oryginale musi być dołączona do oferty przetargowej. Sam skan gwarancji tego warunku nie spełnia, a posługiwanie się nim będzie skutkować odrzuceniem oferty.

PZU wraca do budowlanki

Mail z dzisiejszej skrzynki:


Witam Państwa,
Pragnę poinformować, że PZU SA odblokowało gwarancje finansowe dla firm budowlanych – w najbliższym czasie zostaną przekazane Państwu niezbędne informacje.

To dobrze. Ciekawe tylko, czy firmy budowlane „otworzą się” na PZU. Bo chyba ubezpieczyciel nie sądzi, że wszyscy przez te wszystkie lata nie robili nic innego, jak czekali na łaskawe PZU? 🙂

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wykonania kontraktu

Weksel in blanco może być zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, albo usunięcia wad i usterek. Do zastosowania takiego zabezpieczenia wymagana jest jednak zgoda obu stron transakcji, czyli wykonawcy oraz zamawiającego-beneficjenta. Istnieje zatem trzecia droga, oprócz kaucji w gotówce i gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, do zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

[Read more…]

Kryzys w branży budowlanej – czy PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji?

We czwartek byłem „na plotkach” u jednego z ubezpieczycieli. Rozmawialiśmy między innymi o sytuacji w branży budowlanej. Dużo bankructw, dużo nieporealizowanych umów. Chyba będzie dużo wypłat z gwarancji.

Podobno PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji dla tej właśnie branży. Czy tak jest naprawdę, tego nie wiem, mogę jednak uwierzyć, że wydawanie gwarancji zostało przynajmniej znacznie ograniczone.

Tego samego dnia bowiem zadzwoniła do mnie osoba (nie będąca klientką naszego biura) i zwierzyła się, że od wielu lat współpracuje w zakresie gwarancji z PZU. Jednak ostatnio firma ta odmówiła wystawienia gwarancji usunięcia wad i usterek na stosunkowo niedużą kwotę (79 tysięcy zł), uzasadniając odmowę niekorzystną sytuacją rynkową właśnie w branży budowlanej. Z rozmowy wnioskuję, że nie była to duża firma, czuć było, że zatrzymanie u beneficjenta takich pieniędzy będzie stanowiło dla firmy nie lada problem. Cóż, być może nam się uda znaleźć odpowiednie rozwiązanie w postaci satysfakcjonującej oferty.

Beneficjent nie zwróci kaucji, bo nie ma pieniędzy

Ku przestrodze – jako argument za stosowaniem gwarancji ubezpieczeniowych w zamiast dawania kontrahentom „żywej gotówki”.
[Read more…]

Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy w języku obcym

Czy (i na jakich zasadach) zakład ubezpieczeń może wydać gwarancję należytego wykonania do umowy sporządzonej w języku obcym? – przed takim zadaniem postawił nas nasz klient. Oto czego dowiedziałem się na ten temat:

[Read more…]

Czy warto wiązać się z ubezpieczycielem umową stałą?

Klienci chcący otrzymać gwarancję ubezpieczeniową, mogą wybrać jednorazową współpracę z ubezpieczycielem, lub mogą podpisać tak zwaną umowę generalną.

Umowa generalna polega na tym, iż ubezpieczyciel z góry przyznaje określony limit, a klient może go wykorzystywać w miarę potrzeby.

[Read more…]

Czy opłaca się korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

Jeśli mamy do czynienia z firmą, która nie posiada wolnej gotówki, a chce uczestniczyć w przetargach, stosowanie przez nią gwarancji ubezpieczeniowych (lub bankowych) wydaje się nieuniknione. Sama cena gwarancji ma wówczas drugorzędne znaczenie.

Co jednak, jeśli mamy gotówkę, którą możemy dowolnie blokować na miesiące (wadium) lub lata (usunięcie wad i usterek, należyte wykonanie umowy)? Czy wówczas możemy uznać: gotówkę wykorzystujemy w inny sposób, a zabezpieczenia dajemy w gwarancjach? A może na odwrót: nie kupujemy gwarancji, tylko dajemy zabezpieczenia w gotówce?

Policzmy. [Read more…]

Gwarancja ubezpieczeniowa dla nowej firmy

Zadzwonił do mnie niedawno telemarketer z ofertą bazy danych firm. Zachwalał swój produkt, mówiąc, że w bazie są i będą dostępne dane nowo założonych firm. W domyśle: firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, i z pewnością potrzebują kont bankowych, ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie dla prezesów itp. itd. Krótko pisząc: dziewiczy teren, nie przeorany przez handlowców konkurencji, nic, tylko wbijać się z ofertami jak w masło i sprzedawać, sprzedawać…
[Read more…]

Gwarancja celna przydatna dla przedsiębiorców – importerów

Jeśli prowadzisz obrót towarowy z zagranicą, możesz mieć obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego spłaty należności celnych i podatkowych. Jednym z produktów będących takim zabezpieczeniem jest gwarancja celna.

Zabezpiecza ona zapłatę należności wobec Izby Celnej, bez konieczności blokowania przez przedsiębiorcę własnych środków finansowych.
[Read more…]