Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Żądanie potwierdzenia podpisów i tożsamości przez bank – czy jest to uzasadniony warunek wypłaty z gwarancji?

Żądanie wypłaty powinno być dostarczone pod rygorem nieważności do (…) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji

Powyższy zapis jest dość popularny w różnych Zakładach Ubezpieczeń. Czasami beneficjenci chcą jego usunięcia, i – na szczęście – nie ma z tym większego problemu. [Read more…]