Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

W gwarancji można skorygować pomyłkę pisarską

Stan faktyczny:

Oferent złożył gwarancję bankową wadialną, wystawioną 19 października 2010r wraz z aneksem wystawionym po 10 dniach. Aneksem Bank chciał przedłużyć termin obowiązywania gwarancji do 19 stycznia 2011r., omyłkowo wpisana została data 19 stycznia 2010r.

Następnie, już po terminie na złożenie wadium, oferent dostarczył pismo Banku, w którym poinformował, iż cyt. „W wyniku omyłki pisarskiej, w treści aneksu do gwarancji bankowej, została wprowadzona błędna data przedłużenia gwarancji. Datę 19 stycznia 2010 roku traktować należy jako 19 stycznia 2011 roku.”

Czy można uznać, że gwarancja została złożona prawidłowo?

Krajowa Izba Odwoławcza uznała w swoim wyroku, że sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej jest możliwe.

Zgodnie z art. 65 kodeksu cywilnego Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

W ocenie Izby, omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej, tj. bank XXX, nie powoduje nieważności, czy też w ogóle braku zabezpieczenia oferty wadium.

Charakter wadium ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed nieuczciwym, nierzetelnym wykonawcą oraz przed ewentualną zmową wykonawców w celu uzyskania zamówienia publicznego.

W przedmiotowej sprawie zdaje się nie występować żadna z wymienionych ewentualności.

Nie można przeprowadzać wykładni oświadczenia woli Banku wystawiającego gwarancję w sposób oderwany od woli stron faktycznie wyrażonej w treści zawartej umowy, a w ocenie Izby nie jest możliwe, z logicznego punktu widzenia, przedłużenie ważności gwarancji wadialnej od wstecznej daty.

(Wyrok z 20 stycznia 2011r. KIO/54/11)

Speak Your Mind

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.