Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Czy trzeba do gwarancji dołączać pełnomocnictwa do jej podpisania w imieniu zakładu ubezpieczeń?

Nie zdarza się raczej, aby dokument gwarancji ubezpieczeniowej był podpisywany w imieniu Zakładu Ubezpieczeń bezpośrednio przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań – wg Krajowego Rejestru Sądowego.

W praktyce gwarancja jest podpisywana przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo. Otrzymanie odpisu pełnomocnictwa nie stanowi problemu, czy jednak powinno być ono załącznikiem do gwarancji?

Temat ten poruszyła Krajowa Izba Odwoławcza w lutym 2011r. Sprawa dotyczyła co prawda gwarancji bankowej, ale – co do zasady – przedstawione argumenty można zastosować analogicznie do gwarancji ubezpieczeniowej.

Na papierze firmowym (w tym przypadku) Banku, jak to zwykle bywa, znajdują się różne informacje o przedsiębiorstwie. W omawianym przypadku zostały tam umieszczone również imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Banku.

Jeden z odwołujących się przedsiębiorców, zauważył, że gwarancję podpisała osoba, która nie była uprawniona wg KRS do reprezentowania Banku i w ten sposób chciał wykazać, że zabezpieczenie złożone przez jego konkurenta nie było prawidłowe, ponieważ do gwarancji nie zostało dołączone pełnomocnictwo podpisanego pracownika.

Krajowa Izba nie zgodziła się z tym tokiem rozumowania i uzasadniła to w następujący sposób:

„Odwołujący nie wziął pod uwagę faktu, iż oprócz zarządu uwidocznionego w dokumentach rejestrowych istnieją instytucje prokury i pełnomocnictw unormowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Ponadto klient banku, a także osoby postronne powinny brać pod uwagę domniemanie wyrażone w art. 97 Kc., że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.

Dlatego wykonawca może domniemywać, że osoby wystawiające opinię bankową w lokalu banku i na odpowiednich formularzach banku są umocowane do wystawiania tego dokumentu.

[…]

…zamawiający nie ma uprawnień do żądania od wykonawcy, aby złożył on wraz z opinią bankową ciągu pełnomocnictw i odpisu Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu wystawiającego opinię potwierdzających prawidłowość umocowania osób wystawiających ten dokument.

 

Ponadto odwołujący nie wskazał zaistnienia żadnych przesłanek, na podstawie których można byłoby wzruszyć domniemanie, że opinia bankowa jest wystawiona prawidłowo.

W związku z powyższym zamawiający nie miał obowiązku ani uprawnień do wezwania przystępującego do złożenia innej opinii bankowej w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.”

Speak Your Mind

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.