Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Nowy produkt PZU – „gwarancja ubezpieczeniowa e-myto”

Gwarancja zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przysługujące z tytułu pobierania opłat elektronicznych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe oraz autobusy.

Usługa jest przeznaczona dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą – którymi będą głównie podmioty należące do branży transportowej.

System poboru opłat zaczął funkcjonować w Polsce od 1 lipca 2011r. W Polsce banki i firmy ubezpieczeniowe przygotowują się do udzielania tego typu gwarancji.

Znane jest jedynie doświadczenie z rynków zagranicznych np. Czech i Austrii. Według Zarządu Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej, pierwsze trzy lata działania systemu potwierdziły wysoka skuteczność zastosowanej technologii.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem takiej gwarancji, zapraszamy do kontaktu.