Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Gwarancje turystyczne – TU EUROPA wypłaci ponad 25 milionów złotych

Jak donosi Puls Biznesu, wyjątkowy pech spotkał ubezpieczyciela TU EUROPA. Z tytułu bankructwa biura podróży Sky Club, ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić 25 milionów złotych, bankructwo Alba Tour kosztowało ich już znacznie mniej – niewiele ponad 200 tysięcy złotych.

Spektakularne, medialne bankructwa biur podróży z pewnością nie ułatwiają uzyskiwania odpowiednich zabezpieczeń w postaci gwarancji innym przedsiębiorcom.

Moi klienci, którzy starają się o takie gwarancje, są często rozgoryczeni ilością wymaganych dokumentów oraz wymaganymi zabezpieczeniami. Zdarzają się sytuacje, iż ubezpieczyciel żąda zabezpieczenia na całą sumę gwarancji. Zabezpieczenie to może przybrać postać ustanowienia hipoteki (na nieruchomości o wartości większej niż suma gwarancji), często również wymagane są wpłaty kaucji w dużej wysokości.

Z uwagi na sytuację rynkową, nie zapowiada się, aby rygory związane z otrzymaniem takich gwarancji były złagodzone w perspektywie średniego czasu.

Czy nowy podmiot może otrzymać „gwarancję turystyczną”?

Jeśli dopiero planujesz założyć działające na takim rynku przedsiębiorstwo, musisz wiedzieć, że od samego początku będziesz potrzebował gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

W przeciwieństwie do praktyki gwarancji przetargowych, [Read more…]