Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Polisa OC firmy powinna być opłacona w całości

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, przedsiębiorca, od którego w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga się opłaconej polisy OC, powinien mieć opłaconą polisę na cały jej okres; niedopuszczalne jest opłacanie jej w ratach, jeśli wszystkie raty nie zostały już zapłacone. [Read more…]

Podpis pod ofertą może się składać z samego nazwiska

Pewien przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, złożył najkorzystniejszą ofertę, podpisując się jedynie swoim nazwiskiem. Zamawiający jednak ofertę odrzucił, uznając, że w przypadku braku imienia „trudno mówić o skutecznym złożeniu oświadczenia woli”.

Powód odrzucenia oferty jest oczywiście kuriozalny, potwierdziła to [Read more…]