Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Uproszczona procedura w przypadku wadiów do 50 000 zł – natychmiastowa możliwość wystawiania gwarancji

Firmy zainteresowane gwarancjami wadialnymi mogą je otrzymać w ramach bardzo prostej procedury.

Ile trwa decyzja dotycząca udzielenia gwarancji?

Po zebraniu niżej opisanych danych ubezpieczyciel podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany w ciągu kilku sekund.

Jakie dane są potrzebne do wystawienia gwarancji?

Dane beneficjenta i klienta (nazwa, adres, NIP, REGON, wykonywana działalność PKD), nazwa przedmiotu przetargu, okres i suma gwarancji, SIWZ.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać gwarancję?

Klient jest zobowiązany jedynie do oświadczenia, że:

– nie ma zaległości w ZUS, US i w bankach,
– nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne, administracyjne, upadłościowe, o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie upadłościowe, postępowanie upadłościowe, postępowanie sanacyjne, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne,
– właściciele firmy nie byli karani za przestępstwa gospodarcze lub przeciwko dokumentom
– dotychczas nie było wypłat z gwarancji

Czy wadium może być wystawione do wszystkich przetargów?

Wadium wydawane w uproszczonej procedurze nie może być wydane do przetargów z branży górniczej i hutniczej.

Ile wynosi składka za gwarancję?

500 złotych, bez względu na sumę i czas trwania terminu związania ofertą.

Dokumenty związane z uproszczoną procedurą gwarancyjną

Wzór umowy dotyczącej jednostkowego wystawienia gwarancji- strona 1, strona 2
Wzór gwarancji
Treść gwarancji zawiera klauzule „nieodwołanie”, „bezwarunkowo” i „na pierwsze żądanie”.

Sposób zabezpieczenia roszczeń regresowych

Wzajemne relacje ubezpieczyciela i klienta określa zawarta umowa. Klient nie jest zobowiązany do podpisania weksla in blanco, lub ustanawiania innego rodzaju zabezpieczeń.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem gwarancji wystawionej dla twojej firmy?

Napisz na maila info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl, odpowiem niezwłocznie. Jeśli jesteś zainteresowany wystawieniem konkretnej gwarancji, prześlij SIWZ oraz podaj przewidywaną wartość kontraktu i termin jego realizacji.

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.