Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Błędnie wystawiona gwarancja to wykluczenie z przetargu bez wzywania do poprawy

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia.

Powstaje pytanie, czy w przypadku błędnie wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, zamawiający powinien wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia, czy też może od razu odrzucić ofertę.

Orzecznictwo określa, iż gwarancja zapłaty wadium nie podlega uzupełnieniu, ponieważ nie jest dokumentem na potwierdzenie spełnianych warunków udziału w postępowaniu, a jedynie zabezpiecza interes zamawiającego. Nie stanowi ona treści oferty, jest jedynie załącznikiem do niej.

Konsekwencją powyższego jest fakt, że zamawiający nie ma podstaw do wyjaśniania lub poprawiania tego dokumentu.

Przykładowo w wyroku z 26 marca 2007r. (UZP/ZO/0-301/07) czytamy, że złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia zamawiającego opisanego w art. 46 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych nie może być naprawione w drodze wezwania do złożenia oświadczenia i dokumentu w rozumieniu art. 26 ust. 3 Ustawy.

Dbaj o prawidłową treść gwarancji wadialnej

Przedsiębiorca startujący w przetargu powinien zatem we własnym interesie sprawdzić, czy przedstawiana przez niego gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa spełnia wymagane dla niej warunki. Co prawda nie powinno się zdarzyć, aby Zakład Ubezpieczeń lub Bank wystawił gwarancję z błędem formalnym w jej podstawowej treści (z drugiej strony przedsiębiorca często nie ma odpowiedniej wiedzy, aby zweryfikować dokładnie treść gwarancji i słusznie zdaje się w tym przypadku na profesjonalizm Gwaranta), warto jednak chociaż sprawdzić poprawność zawartych w niej danych zobowiązanego, beneficjenta itp.

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.